Varför har vi en integritetspolicy?

Scandiflytt värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Genom vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och använder cookies.

Denna policy är tillämplig på all information som samlas in i samband med ditt samarbete med oss och när du besöker vår webbplats.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Scandiflytt, Organisationsnummer: [Org.nr: 559447-0543], med adress [Adress], 010-455 03 22 [010-455 03 22], är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa [010-455 03 22] eller skicka ett e-postmeddelande till [E-postadress].

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss, som samlas in via vår webbplats eller från tredje parter, såsom information från olika tredjepartsleverantörer inom annonsnätverk.

Uppgifter som du har lämnat till oss: När du ingår ett avtal med oss, lämnar du viss information om dig själv, inklusive ditt namn, kontakt- och adressuppgifter, personliga preferenser och telefonnummer.

Uppgifter som vi har samlat in från dig: När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information, inklusive din IP-adress och vilka tjänster och sidor du har besökt. Vi kan även behandla uppgifter om dig som vi har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din kundupplevelse.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

Marknadsföring av våra tjänster via e-post: Om du har gett ditt samtycke i samband med ett köp, använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, inklusive nyhetsbrev och kampanjerbjudanden. Vi skickar även nyhetsbrev om du har begärt det via formuläret på vår hemsida. Vi kan anpassa marknadsföringsinnehållet med hjälp av profildata för att göra erbjudanden mer relevanta för dig.

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål bygger på ditt samtycke, som inte krävs för att genomföra ett köp.

Profilering: När du besöker vår webbplats samlar vi in och analyserar automatiskt din IP-adress, de sidor du besöker, tjänster du visar intresse för och ditt beteende på vår webbplats (”Profileringsdata”). Denna analys ger oss ökad insikt om våra kunder och gör det möjligt att presentera relevanta erbjudanden direkt på vår webbplats (profilering).

Behandlingen av Profileringsdata bygger på vårt legitima intresse av att utveckla vår verksamhet och marknadsföra produkter som vi tror kan intressera dig.

Vilka kan få tillgång till dina uppgifter?

Normalt behandlas dina uppgifter enbart av oss. Vi kan dock dela din information med våra leverantörer enligt beskrivningen nedan.

Var behandlas dina uppgifter geografiskt?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För bokföringsändamål sparar vi information om vårt avtal med dig i enlighet med gällande bokföringslagstiftning i sju år. Om du har gett samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post sparar vi ditt namn och din e-postadress tills du avregistrerar dig eller begär att vi slutar kontakta dig eller invänder mot direktmarknadsföring. Uppgifter kan behållas längre om det krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Profileringsdata raderas sex månader efter insamling eller tidigare om du invänder mot profilering enligt beskrivningen nedan.

Hur kan du påverka vår behandling av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla eller begränsa ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. Om du motsätter dig direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål och radera relevanta uppgifter, om inte en annan laglig grund föreligger enligt vår integritetspolicy.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att korrigera dina uppgifter. Om du vill ha sådan information, kontakta oss via post eller e-post. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter och att lämna klagomål till svenska Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet som övervakar företags hantering av uppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation informerar vi alla besökare om användningen av cookies på vår webbplats. När du besöker vår webbplats lagras cookies på din dator, inklusive sessionscookies och permanenta cookies som sparas i upp till två år via verktyget Google Analytics. Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare för att neka dem eller meddela dig om användningen av cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kan du inte använda vår kundkorgsfunktion, men du kan fortsätta att surfa i butiken utan aktiverade cookies.